Tuesday, December 14, 2010

Access denied för alla användare efter migreing till SharePoint 2010

Nyckelord: DB attach, migrering, Claim-based, Access denied

Jag utförde en migrering för en kund från SharePoint 2007 till SharePoint 2010 och använde DB-attach som metod för migrering. Alla konton med dess behörigheter följde med, men ingen användare kunde logga in. Kunden hade NTLM inloggning innan och den nya lösningen hade Claim-based authentication. Det visade sig att alla användare hade migrerats med NTLM autenticering, dvs som Domain\username. Detta fungerade inte i nya miljön eftersom nya miljön använder claim i form av i:0#.w|domain\username.

För att kunna konvertera alla användare från NTLM till Claim-based körde jag kommandot nedan i SharePoints powershell för varje webbapplikation:

$a = Get-SPWebApplication http://site
$a.MigrateUsers($true)

Då fick alla användare rätt inloggningsnamn med claim prefixet och det löste problemet.

Tuesday, October 26, 2010

Kan inte nå Config databasen i WSS 2.0, Small Business Server

Nyckelord: Small Business Server, SBS, SharePoint, WMSDE, Config database

Hade en kund som råkade ut för ett problem i sin Small Business Server. SharePoint siten http://Mycompanyweb slutade fungera och kunden kunde inte komma åt config databasen. Det visade sig att inte bara SharePoint, men även SQL manager inte kunde koppla upp sig. När jag körde följande kommandot fick jag detta:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn>osql -E -S Servernam\sharepoint
[Named Pipes]SQL Server does not exist or access denied.

Miljön hade blivit patchat och det ställde till det ordentligt. En patch hade aktiverat named Pipe mot servern, WMSDE lyssnar inte på named Pipe, snarare lyssnar den på Shared Memory. För att lösa detta starta cliconfig.exe och disabla alla protokoll. Bocka sedan i Enable Shared memory protocol.


För att verifiera detta skriv C:\program Files\Microsoft SQL server\80\Tools\Binn>osql -E -S Servernamn\sharepoint

1>

Nu kan du skriva SQL kommandon mot servern eller avsluta med Exit.
Detta tog oss två dagar att felsöka, så hoppas att någon kan dra nytta av detta.


Happy Hunting
/Henrik

Tuesday, April 13, 2010

Search kraschar i SharePoint 2010 Beta

Nyckelord: Search, SharePoint 2010 Beta, Internal server error Exception

Det finns en bugg i SharePoint 2010 beta som gör att användarna får detta obehagliga fönster när de söker efter dokument i SharePoint. För att fixa detta ladda ner och installera denna hotfix: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=166231

SearchError

Efter omstart av servern kommer det att se ut så här:

SearchHotfix

Lycka till :)

/Henrik