Thursday, May 22, 2008

Ändra sökväg till var index ska lagras i MOSS 2007

Microsoft har valt att placera index under denna sökväg:

C:\Program files\Microsoft Office Servers\12.0\Data\Office Server\Applications

Det finns ett stort problem med detta, index kan nämligen fylla upp hela din C:\, därför är det bra om detta kan flyttas till en annan enhet, helst med RAID 10.

För att flytta index till en annan sökväg, skriv följande kommando:

Index server
stsadm.exe -o editssp -indexlocation index file path

Query server
stsadm.exe -o osearch -propagationlocation index file path

Där index file path är sökvägen, typ D:\IndexLocation

Anledningen till att man använder editssp kommandot för index är för att "index" tillhör Shared Service Provider funktionen, medan Query Server är en search specifik funktion, därav osearch kommandot.

Mycket nöje!

Wednesday, May 21, 2008

Integrera MOSS search i IE7.0

Genom att modifiera registret i Windows kan MOSS 2007 search integreras i IE7.0

Gör detta för att fixa det:

Skapa en fil och döp filen till AddSearch.reg

Lägg till texten nedan i filen och ersätt ServerName med namnet på din SharePoint Server

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\Intranet]
"DisplayName"="Search Intranet"
"URL"=http://ServerName/searchcenter/pages/search_results.aspx?k={searchTerms}&s=Intranet

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\People]
"DisplayName"="Search people"
"URL"=http://ServerName/searchcenter/pages/people_results.aspx?k={searchTerms}

Exekvera filen och njut!

Du kan även fixa detta via en group policy för hela din organisation.

Webcasts om MOSS 2007 Search

För en detaljerad och heltäckande överblick av Enterprise search i MOSS 2007, rekommenderar jag denna länk. Den täcker allt från jämförelser, nya funktioner, arkitektur och crawl till BDC, administration och anpassning.

Tuesday, May 20, 2008

Äntligen...

Fixade jag även denna cert! Hipp hipp hurra!

 

MCTS(rgb)_530

Nu gäller det att köra för att visa att körkortet är värt nåt :)

Optimera SQL databaser för SharePoint

SharePoint design team har släppt ett nytt "White paper" om hur databasen för SharePoint ska optimeras, driftas och designas. Läs mer om detta här. Rekommenderas varmt. Nivå 300

Friday, May 16, 2008

Ändra servicekonto för SharePoint

När SharePoint installeras för första gången finns det ett antal aktiviteter som skall utföras innan siten tas i produktion. En av dessa är att byta servicekontot som används för att starta admin siten. Detta konto har access till alla SharePoint siter och ur ett säkerhetessynpunkt avråder Microsoft oss att använda samma konto.

För att ändra kontot, finns flera sätt, men den enklaste är att utföra detta via stsadm-verktyget.
Länken nedan beskriver detta i detalj. Jag klipper de tre viktigaste stegen ifall länken försvinner i Cyberrymden :)
http://support.microsoft.com/kb/934838

1. stsadm -o updatefarmcredentials -userlogin DomainName\UserName -password NewPassword

2. stsadm -o updatefarmcredentials -userlogin DomainName\UserName -password NewPassword -local

3. iisreset /noforce

Thursday, May 08, 2008

Första cert på WSS 3.0

Tisdag den 6:e maj 2008 tog jag första cert på WSS 3.0, nästa steg blir MOSS 2007.

Wednesday, May 07, 2008

SCDPM och MOSS 2007

En bra webcast om hur System Center Data Protection Manager skyddar MOSS 2007. Rekommenderas varmt.
technical webcast