Tuesday, December 14, 2010

Access denied för alla användare efter migreing till SharePoint 2010

Nyckelord: DB attach, migrering, Claim-based, Access denied

Jag utförde en migrering för en kund från SharePoint 2007 till SharePoint 2010 och använde DB-attach som metod för migrering. Alla konton med dess behörigheter följde med, men ingen användare kunde logga in. Kunden hade NTLM inloggning innan och den nya lösningen hade Claim-based authentication. Det visade sig att alla användare hade migrerats med NTLM autenticering, dvs som Domain\username. Detta fungerade inte i nya miljön eftersom nya miljön använder claim i form av i:0#.w|domain\username.

För att kunna konvertera alla användare från NTLM till Claim-based körde jag kommandot nedan i SharePoints powershell för varje webbapplikation:

$a = Get-SPWebApplication http://site
$a.MigrateUsers($true)

Då fick alla användare rätt inloggningsnamn med claim prefixet och det löste problemet.