Thursday, December 04, 2008

Access denied när du försöker aktivera Publishing Services i MOSS 2007

När du försöker aktivera Publishing Services i MOSS 2007 så får du Access Denied. Problemet kan lösas genom att aktivera tjänsten via stsadm. Ändra website till ditt sitenamn.

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN>stsadm -o activatefeature -name PublishingResources -url http://website

Lätt som plätt (Tog mig typ några timmar felsökning :) )

Wednesday, December 03, 2008

Code Gallery!

Är du sugen på att börja utveckla kod för SharePoint? Ta i så fall en titt på Code Gallery:
http://code.msdn.microsoft.com/Project/ProjectDirectory.aspx?TagName=SharePoint
Mycket nöje!

Friday, September 05, 2008

SharePoint Support Reporting Tools

Detta verktyg kan laddas gratis från Codeplex.com och används främst för att samla information om en viss SharePoint server och dess konfiguration. Verktyget installerar inget och modifierar inte heller registret.
Insamlad information paketeras sedan i en .cab fil och kan enkelt skickas till Microsoft för analys.

Mycket nöje!

Monday, August 11, 2008

Upload Multiple Documents

Nyckelord: STSUPLD.DLL; Upload Multiple Documents; Document Library
Vid uppladdning av flera dokument till MOSS 2007, du kanske märker att alternativet för att ladda upp flera dokument saknas i menyn. Detta beror på att den dator du surfar ifrån saknar Office 2007 eller office 2003. Alternativet är att ladda ner och registrera filen STSUPLD.dll
Regsvr32.exe STSUPLD.dll

Tuesday, August 05, 2008

Du får access denied när du försöker starta SSO tjänsten

Nyckelord: SSO, Access denied
När du försöker starta Single sign on tjänsten så får du ett meddelande som säger "Access denied" trots att du har gjort exakt enligt installationsanvisningar som Microsoft har tagit fram för MOSS 2007 på Windows server 2008. För att lösa problemet behöver du lägga till de två konton som du har skapat för SSO och EAD i den lokala adminsitratörsgruppen i frontend (MOSS) och din backend server (SQL server). Dessa konton kan inte utan detta åtgärd skapa databasfilen för SSO på backend servern. Lycka till.

Thursday, May 22, 2008

Ändra sökväg till var index ska lagras i MOSS 2007

Microsoft har valt att placera index under denna sökväg:

C:\Program files\Microsoft Office Servers\12.0\Data\Office Server\Applications

Det finns ett stort problem med detta, index kan nämligen fylla upp hela din C:\, därför är det bra om detta kan flyttas till en annan enhet, helst med RAID 10.

För att flytta index till en annan sökväg, skriv följande kommando:

Index server
stsadm.exe -o editssp -indexlocation index file path

Query server
stsadm.exe -o osearch -propagationlocation index file path

Där index file path är sökvägen, typ D:\IndexLocation

Anledningen till att man använder editssp kommandot för index är för att "index" tillhör Shared Service Provider funktionen, medan Query Server är en search specifik funktion, därav osearch kommandot.

Mycket nöje!

Wednesday, May 21, 2008

Integrera MOSS search i IE7.0

Genom att modifiera registret i Windows kan MOSS 2007 search integreras i IE7.0

Gör detta för att fixa det:

Skapa en fil och döp filen till AddSearch.reg

Lägg till texten nedan i filen och ersätt ServerName med namnet på din SharePoint Server

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\Intranet]
"DisplayName"="Search Intranet"
"URL"=http://ServerName/searchcenter/pages/search_results.aspx?k={searchTerms}&s=Intranet

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\People]
"DisplayName"="Search people"
"URL"=http://ServerName/searchcenter/pages/people_results.aspx?k={searchTerms}

Exekvera filen och njut!

Du kan även fixa detta via en group policy för hela din organisation.

Webcasts om MOSS 2007 Search

För en detaljerad och heltäckande överblick av Enterprise search i MOSS 2007, rekommenderar jag denna länk. Den täcker allt från jämförelser, nya funktioner, arkitektur och crawl till BDC, administration och anpassning.

Tuesday, May 20, 2008

Äntligen...

Fixade jag även denna cert! Hipp hipp hurra!

 

MCTS(rgb)_530

Nu gäller det att köra för att visa att körkortet är värt nåt :)

Optimera SQL databaser för SharePoint

SharePoint design team har släppt ett nytt "White paper" om hur databasen för SharePoint ska optimeras, driftas och designas. Läs mer om detta här. Rekommenderas varmt. Nivå 300

Friday, May 16, 2008

Ändra servicekonto för SharePoint

När SharePoint installeras för första gången finns det ett antal aktiviteter som skall utföras innan siten tas i produktion. En av dessa är att byta servicekontot som används för att starta admin siten. Detta konto har access till alla SharePoint siter och ur ett säkerhetessynpunkt avråder Microsoft oss att använda samma konto.

För att ändra kontot, finns flera sätt, men den enklaste är att utföra detta via stsadm-verktyget.
Länken nedan beskriver detta i detalj. Jag klipper de tre viktigaste stegen ifall länken försvinner i Cyberrymden :)
http://support.microsoft.com/kb/934838

1. stsadm -o updatefarmcredentials -userlogin DomainName\UserName -password NewPassword

2. stsadm -o updatefarmcredentials -userlogin DomainName\UserName -password NewPassword -local

3. iisreset /noforce

Thursday, May 08, 2008

Första cert på WSS 3.0

Tisdag den 6:e maj 2008 tog jag första cert på WSS 3.0, nästa steg blir MOSS 2007.

Wednesday, May 07, 2008

SCDPM och MOSS 2007

En bra webcast om hur System Center Data Protection Manager skyddar MOSS 2007. Rekommenderas varmt.
technical webcast

Monday, March 10, 2008

Första Rollup för WSS 3.0 SP1 och MOSS 2007 SP1

Länkarna nedan listar en del uppdateringar som finns med i den rollup package som släpptes efter lansering av SP1 för WSS 3.0 och MOSS 2007
WSS 3.0 Post SP1 rollup - http://support.microsoft.com/kb/941422
MOSS Post SP1 rollup - http://support.microsoft.com/kb/941274

Get ready, Engineer, Adopt and Release "GEAR"

Äntligen har Microsoft samlat en del av riktlinjer och bra att tänka på inför driftsättning av ett SharePoint projekt. Ha en trevlig läsning :)
http://sharepoint.microsoft.com/gearup/Pages/default.aspx

Den officiella slipstreamade versionen av MOSS är här

Office SharePoint Server 2007 with SP1 (32 bit)http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2E6E5A9C-EBF6-4F7F-8467-F4DE6BD6B831&displaylang=en

Office SharePoint Server 2007 with SP1 (64 bit)http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3015FDE4-85F6-4CBC-812D-55701FBFB563&displaylang=en

Sunday, February 17, 2008

Kan ej installera MOSS 2007 i Windows server 2008

Äntligen när Windows Server 2008 RTM är släppt, tänkte jag göra en så kallad "CLEAN" installation av WSS 3.0 och MOSS 2007. Eftersom Microsoft har tagit bort WSS 3.0 rollen från Windows server 2008 (finns separat för nerladdning) laddade jag ner från MSDN en version med SP1. Försöker du installera den version som saknar SP1 kommer du att få ett meddelande om att detta program har blockerats av kompatibilitetsskäl. När du har installerat WSS 3.0 plus SP1, kanske vill du gå vidare och installera MOSS 2007, här kommer då problemet. För att installera MOSS 2007 måste du välja den version som har SP1 inbakad i sig (dvs slipstream). Jag letade och letade och hittade dessvärre ingen sådan version (vid tidpunkt för detta inlägg).

Hur gör man då för att få detta att fungera, jo skapa en så kallad slipstream av din MOSS 2007 och SP1. Så här går du tillväga:
1. Kopiera alla filer i MOSS 2007 skivan till en filarea. Är det x64 plattform, kopiera endast denna katalog och de två installationsfiler som finns i roten.
2. Ladda ner MOSS 2007 SP1 från Microsofts hemsida, klicka här
3. Kör följande kommando och expandera filerna till en filarea:
%Sökväg%\Officeserver2007sp1-kb936984-x86-fullfile-en- us.exe /extract:%Sökväg%
där sökväg ska ersättas med riktig sökväg.
4. De filer som packas upp kopiera du sedan till mappen "Update" under x64 eller x86 mappen
5. Bränn skivan och njut av installationen!

PS. Samma procedure kan upprepas för att "slipstreama" WSS 3.0 och dess SP1 DS.