Friday, September 05, 2008

SharePoint Support Reporting Tools

Detta verktyg kan laddas gratis från Codeplex.com och används främst för att samla information om en viss SharePoint server och dess konfiguration. Verktyget installerar inget och modifierar inte heller registret.
Insamlad information paketeras sedan i en .cab fil och kan enkelt skickas till Microsoft för analys.

Mycket nöje!

No comments: