Tuesday, October 26, 2010

Kan inte nå Config databasen i WSS 2.0, Small Business Server

Nyckelord: Small Business Server, SBS, SharePoint, WMSDE, Config database

Hade en kund som råkade ut för ett problem i sin Small Business Server. SharePoint siten http://Mycompanyweb slutade fungera och kunden kunde inte komma åt config databasen. Det visade sig att inte bara SharePoint, men även SQL manager inte kunde koppla upp sig. När jag körde följande kommandot fick jag detta:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn>osql -E -S Servernam\sharepoint
[Named Pipes]SQL Server does not exist or access denied.

Miljön hade blivit patchat och det ställde till det ordentligt. En patch hade aktiverat named Pipe mot servern, WMSDE lyssnar inte på named Pipe, snarare lyssnar den på Shared Memory. För att lösa detta starta cliconfig.exe och disabla alla protokoll. Bocka sedan i Enable Shared memory protocol.


För att verifiera detta skriv C:\program Files\Microsoft SQL server\80\Tools\Binn>osql -E -S Servernamn\sharepoint

1>

Nu kan du skriva SQL kommandon mot servern eller avsluta med Exit.
Detta tog oss två dagar att felsöka, så hoppas att någon kan dra nytta av detta.


Happy Hunting
/Henrik