Tuesday, August 05, 2008

Du får access denied när du försöker starta SSO tjänsten

Nyckelord: SSO, Access denied
När du försöker starta Single sign on tjänsten så får du ett meddelande som säger "Access denied" trots att du har gjort exakt enligt installationsanvisningar som Microsoft har tagit fram för MOSS 2007 på Windows server 2008. För att lösa problemet behöver du lägga till de två konton som du har skapat för SSO och EAD i den lokala adminsitratörsgruppen i frontend (MOSS) och din backend server (SQL server). Dessa konton kan inte utan detta åtgärd skapa databasfilen för SSO på backend servern. Lycka till.

No comments: