Thursday, May 22, 2008

Ändra sökväg till var index ska lagras i MOSS 2007

Microsoft har valt att placera index under denna sökväg:

C:\Program files\Microsoft Office Servers\12.0\Data\Office Server\Applications

Det finns ett stort problem med detta, index kan nämligen fylla upp hela din C:\, därför är det bra om detta kan flyttas till en annan enhet, helst med RAID 10.

För att flytta index till en annan sökväg, skriv följande kommando:

Index server
stsadm.exe -o editssp -indexlocation index file path

Query server
stsadm.exe -o osearch -propagationlocation index file path

Där index file path är sökvägen, typ D:\IndexLocation

Anledningen till att man använder editssp kommandot för index är för att "index" tillhör Shared Service Provider funktionen, medan Query Server är en search specifik funktion, därav osearch kommandot.

Mycket nöje!

No comments: