Wednesday, May 21, 2008

Integrera MOSS search i IE7.0

Genom att modifiera registret i Windows kan MOSS 2007 search integreras i IE7.0

Gör detta för att fixa det:

Skapa en fil och döp filen till AddSearch.reg

Lägg till texten nedan i filen och ersätt ServerName med namnet på din SharePoint Server

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\Intranet]
"DisplayName"="Search Intranet"
"URL"=http://ServerName/searchcenter/pages/search_results.aspx?k={searchTerms}&s=Intranet

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\People]
"DisplayName"="Search people"
"URL"=http://ServerName/searchcenter/pages/people_results.aspx?k={searchTerms}

Exekvera filen och njut!

Du kan även fixa detta via en group policy för hela din organisation.

No comments: