Friday, May 16, 2008

Ändra servicekonto för SharePoint

När SharePoint installeras för första gången finns det ett antal aktiviteter som skall utföras innan siten tas i produktion. En av dessa är att byta servicekontot som används för att starta admin siten. Detta konto har access till alla SharePoint siter och ur ett säkerhetessynpunkt avråder Microsoft oss att använda samma konto.

För att ändra kontot, finns flera sätt, men den enklaste är att utföra detta via stsadm-verktyget.
Länken nedan beskriver detta i detalj. Jag klipper de tre viktigaste stegen ifall länken försvinner i Cyberrymden :)
http://support.microsoft.com/kb/934838

1. stsadm -o updatefarmcredentials -userlogin DomainName\UserName -password NewPassword

2. stsadm -o updatefarmcredentials -userlogin DomainName\UserName -password NewPassword -local

3. iisreset /noforce

No comments: