Thursday, December 04, 2008

Access denied när du försöker aktivera Publishing Services i MOSS 2007

När du försöker aktivera Publishing Services i MOSS 2007 så får du Access Denied. Problemet kan lösas genom att aktivera tjänsten via stsadm. Ändra website till ditt sitenamn.

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN>stsadm -o activatefeature -name PublishingResources -url http://website

Lätt som plätt (Tog mig typ några timmar felsökning :) )

No comments: