Wednesday, January 07, 2009

"SSL binding" i IIS7 är gråmarkerat, kan inte lägga till host header

Nyckelord: SSL Bindings, SSL, IIS7, Wildcard Certificate, Certifikat, Host header
Problem:
Jag skulle vilja säkra upp min site som redan nås via http://sitex.companyx.com/ (host header), jag installerar ett så kallat Wildcard certifikat och vill sedan även nå siten via https://sitex.companyx.com/, men när jag kollar på site binding i IIS7, är fältet för host header gråmarkerat. Hur går jag tillväga då?

Lösning:
C:\Windows\System32\inetsrv>appcmd set site /site.name:"sharepoint - sitex.companyx.com" /bindings.[protocol='https',bindingInformation='*:443:'].bindingInformation:*:443:sitex.companyx.com
Där Sharepoint - sitex.companyx.com är ditt sitenamn och sitex.companyx.com är ditt hostheadernamn.

Om allt går bra så får du detta meddelandet.
SITE object "SharePoint - sitex.companyx.com" changed.

OBS! om du har mellanslag i sitensnamn så ska namnet ligga mellan dubbelfnuttar " ".

No comments: