Friday, January 16, 2009

Du får access denied när du försöker indexera innehåll i MOSS 2007

Nyckelord: Content Access Account, Crawl, Access Denied

Problembeskrivning:
Du får Access denied när du försöker indexera innehållet i din site:
”Access is denied. Check that the Default Content Access Account has access to this content, or add a crawl rule to crawl this content.”

Lösning:
Skapa en så kallad DWORD värde som heter DisableLoopBackCheck under HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA
och ge den skapade nyckeln ett värde av 1. Dra igång en Crawl och njut! :)
image

No comments: