Tuesday, February 03, 2009

Det går inte att visa listan i databladsvyn

Nyckelord: databladsvyn, ActiveX, Lista

Ibland kan du få detta meddelande när du försöker editera en lista i databladsvyn:

Det går inte att visa listan i databladsvyn på grund av något av följande:

- En Windows SharePoint Services-kompatibel databladskomponent är inte installerad.
- Webbläsaren stöder inte ActiveX-kontroller.
- Stödet för ActiveX-kontroller har inaktiverats.

Detta kan bero på flera orsaker, den första är att du saknar stöd för ActiveX i din browser eller att stödet för ActiveX är avstängt.

Dett andra orsaken kan vara att du inte har installerat stöd för Windows SharePoint Services. Åtgärda detta genom att gå till Lägg/ta bort program, Microsoft Office och sedan lägg till de komponenter som behövs enligt bilden nedan.

image

Njut :)

No comments: