Monday, June 27, 2011

Get-SPConfig ett verktyg för att samla farm konfigurationen

För att enklare kunna felsöka ett SharePoint 2010 farm, har jag tagit fram ett powershell skript. Skriptet heter Get-SPConfig och är i version 1.0. Skriptet samlar all information som är relevant för att kunna felsöka SharePoint. Skriptet förändrar ingenting i miljön och hämtar endast ett antal värden och sparar dem i textfiler. Dessa filer zippas sedan till en fil och administratören får möjlighet att skicka filen via mail eller skicka en kopia av originalet som sparas under C:\temp

Skriptet ska köras på WFE server och med en användare som är Farm Admin. För att köra skriptet, kopiera den till en mapp på din server och sedan öppna SharePoint's Powershell. Set-Executionpolicy till remotesigned och kör sedan skriptet.

Set-ExecutionPolicy remotesigned
./Get-spconfig.ps1

Skriptet kan laddas ner från http://getspconfig.codeplex.com/

Mycket nöje

No comments: