Tuesday, February 07, 2012

Marketplace, OAuth 2.0 0ch Licenseringen, en titt inuti SharePoint 15 Technical Preview Interoperability API

Denna information är direkt hämtat från de observationer som jag gjort i “SharePoint 15 Technical Preview Interoperability API”, som publicerade av Microsoft och som kan laddas ner från denna länk:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=28768&

Som Microsoft har skrivit, är denna information tillfälligt och kan förändras när som helst. Informationen är publik och strider inte mot något NDA. Ha en trevlig läsning!

Marketplace

Wow, kommer SharePoint 15 att kunna kopplas till en Marketplace? Hur skulle det kunna se ut? Kanske streama ner applikationer och kunna testa dem innan man bestämmer sig för att köpa?

Kommer utvecklarna att kunna publicera sina applikationer som i Android Market och Apples App Store? Kvarstår att se! Ordet marketplace nämns bara en gång i dokumentationen och det i klassen SPAPP, se nedan!

SPApp class
Represents an app loaded onto Microsoft SharePoint Server and ready to be installed

image

OAuth 2.0

Äntligen hoppas vi att detta blir verklighet. OAuth 2.0 beskrivs nedan och är ett sätt för att skapa en federation mellan SharePoint och andra tjänster såsom Facebooks- och Googles API. Användarna från till exempel Google eller Facebook kan komma åt en SharePoint site utan att behöva existera i företagets AD.


Klassen som används heter “SPOAuth2BearerCredentials class” och Microsoft beskriver den så här:

“Provides credentials for authentication with a service that supports OAuth 2.0 bearer token authentication”.


“The OAuth 2.0 authorization protocol enables a third-party
application to obtain limited access to an HTTP service, either on
behalf of a resource owner by orchestrating an approval interaction
between the resource owner and the HTTP service, or by allowing the
third-party application to obtain access on its own behalf. This
specification replaces and obsoletes the OAuth 1.0 protocol described
in RFC 5849.”

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-v2-23

image

Licenseringen

Licenseringen har alltid varit en svår fråga, kommer SharePoint 15 att lösa detta åt oss? Kvarstår att se! Denna klass avslöjar lite av det som Microsoft kanske har tänkt att implementera!

Checks if the currently logged in user has the proper license to access the specified entity.

image

Fortsättningen följer….
Nyckelord: Marketplace, SharePoint 15, SPApp, Oauth 2.0, SharePoint 15 Technical Preview Interoperability API

No comments: