Wednesday, November 11, 2009

SharePoint 2010 för IT-proffs

Sharepoint 2010 precis som sin föregångare finns i två versioner, en kostnadsfri version som har ersatt Windows SharePoint Services 3.0 och som heter Microsoft SharePoint Foundation 2010 och den stora versionen som heter Microsoft SharePoint Server 2010. Lägg märke att ordet Office har försvunnit från produktnamnet (eventuellt för att MS vill betona att SharePoint tillhör mer server produkterna).

SharePoint Server 2010 kommer att finnas endast för 64-bitars palttform och all underliggande plattform, såsom Windows server 2008 och MS SQL server måste vara 64-bitars, annars går det ej att installera SharePoint. För att kunna uppgradera eller migrera SharePoint 2007 från en 32-bitars arkitektur till en 64-bitars, krävs minst SP2 på MOSS 2007.

För att migrera från MOSS 2007 till 2010 finns numera bara två metoder, In place upgrade för single server och small farm och Database Attach and Upgrade för large farms och migrering från 32-bitars till 64-bitars.

Microsoft har tagit bort Gradual upgrade eftersom kunderna har klagat på att metoden inte varit lätt att genomföra.

En annan nyhet är Pre-Upgrade checker. Verktyget har mer än 14 olika regler för att identifiera eventuella problem inför uppgraderingen. Det fiffiga med detta verktyg är att det skriver ingenting i databaserna. Pre-Scan tool som användes för att migrera från SharePoint 2003 till MOSS 2007, modifierade och konverterade databaserna, vilket inte var så uppskattat av kunderna.

En annan nyhet är att Service application ersätter SSP och alla tjänster flyttas ditt, detta för att enklare kunna lastbalansera SharePoint och skala ut.

En annan nyhet är att SharePoint 2010 kommer att tack vare XHTML att ha cross browser support, dvs support för Firefox och Safari. IE 6.0 supporteras inte.

STSADM är fortfarande supporterad men råden från Microsoft är att gå över till Power Shell. En nyhet är bland annat Whatif parametern i PowerShell. Med Whatif kan vi få SharePoint att berätta för oss, vad PowerShell kommandot gör, innan vi exkvera kommandot. En hel blogg om Power Shell kommer inom kort.

Installation av SharePoint 2010 sker genom Wizard, men kan göras manuellt också.

Hela gränssnittet har anpassats efter Office, med Ribbon. Användarna kommer lätt att känna igen sig och bara relevant innehåll visas. Se bilden nedan.

sharepoint2010GUI

En site eller subsite som har migrerats från MOSS 2007 till SharePoint 2010 kan visas antingen i MOSS 2007-läge eller nya SharePoint 2010-läge med Ribbon. Det finns tre lägen, flip between existing and new look, flip in preview mode and flip and don’t ask. Sista alternativet ska användas endast om man bestämt sig att köra i SharePoint 2010-läge.

En annan nyhet är multlingual support, dvs utan någon som helst kodning, med en klick går att omvandla Ribbon och menyer till det språk som du väljer. Det kräver dock att språk-modulen är installerad.

Gränsen för antal dokument har tagits bort och listor och dokument bibliotek kan ha mer än 1,000,000 dokument och komponenter.

Det finns även nya Governance rules som kan sättas upp av administratörer för att bestämma vad användarna får och inte får se.

Beträffande loggning så har alla loggar flyttats till SQL. Det finns en uppsjö av färdiga rapporter som kan visa allt från senast uppladdade filer till CPU-utnyttjande, tid osv. Nya rapporter kan tas fram och det går även att skripta mot databasen.

Developer Dashboard är en ny funktion i SharePoint 2010 som kan visa hur långt time ett visst program tar i CPU-tid och resurser från server. En detaljerad lista på vad programmet gör, samt vilka moduler som tar mest tid, kan tas fram och skickas till utvecklare för analys, med andra ord, det går inte längre att skylla ifrån sig :)

Det kommer mera, till dess, stay tuned.

/Henrik A. Halmstrand

No comments: