Saturday, November 24, 2007

SharePoints Terminologi

Det är lördagskväll, sitter och njuter av en kopp varm kaffe, mina tankar tog mig till den begreppsförvirring som råder inom SharePoints terminologi . Tänkte skriva några rader om begreppen och sambanden för er som inte kan somna om nätterna utan att tänka på SharePoint :)

På toppen av en SharePoint hierarki har vi en så kallad ”Farm”. En farm är en samling servrar som tillsammans bildar vår SharePoint lösning. Det finns tre sorts farmar, en liten, mellan och stor. I en liten farm, finns endast en webbserver (Kallas Web Front End, WFE) och en Databasserver (SQL Express, Standard eller Enterprise). I en mellan farmlösning finns åtminstone två WFE, minst en index server och minst två databasservrar för högtillgänglighetens skull. I en stor farm delar man helst på WFE och Query tjänsten. Det är också bra ur prestanda synpunkter att inte direkt söka och indexera de WFE servrar som hostar våra siter, men istället sätta upp en extra WFE, ta ut den ur vår lastbalanserade webbfarm och indexera dess innehåll. Databaserna skyddas då med hjälp av klustring (Clustring), spegling (Mirroring) och kan kompletteras med log shipping.

I vår SharePoint farm har vi ett antal WFE. Varje WFE består i sin tur av ett antal webbapplikationer (Web applications). Tidigare kallades dessa ”Virtual Applications” eller ”Web Sites”. Exempel på dessa webbapplikationer är den Centrala administration siten, Content siten eller Shared Services Provider siten. För varje webb applikation i WFE så skapas en IIS site med egen applikationspool.
För varje av dessa webbapplikationer finns en eller flera databaser som hostas av våra databasservrar i farmen.

Okej, varje databas består av ett antal ”Site Collections”. På det sättet kan vi säga att varje Webbapplikation består av ett eller flera Site Collections (Exempel på Site Collection är intranätportalen, Internetportalen, Wikis, bloggar). En databas kan innehålla max 50,000 Site Collections. Det är på Site Collections nivå som administratörer kan sätta Quota, ändra Regional Settings, sätta statistiken och behörigheter. Alla inställningar som sätts på denna nivå ärvs ner till alla underliggande siter.

Så, ett Site Collection i sin tur består av ett antal siter. En Site Collection kan innehålla max 250,000 siter (Exempel på en site kan vara Marknad under vår Site Collection som heter Intranätportal). En site kan innehålla max 2000 subsiter. Våra subsiter kan då i sin tur bestå av en eller max 2,000 lister. En list är en samling av ett antal dokument eller artiklar (Items). En list kan innehålla max 5 miljoner sådana filer, dokument eller artiklar (Varje artikel kan vara en bild, en kalenderbokning eller en fil). En undersökningssida på intranätet är ett exempel på en list. Ett annat exempel är så kallad ”Document Library”, vårt dokumentbibliotek som kan innehålla max 5 miljoner dokument. Ett dokument i WSS 3.0 eller MOSS 2007 får max vara 2 GB stort.

Här nedan är en kort sammanfattning:
Varje SharePoint lösning består av en eller flera farmar
Varje Farm består av en eller flera WFE servrar
Varje WFE består av en eller flera Webbapplikationer
Varje webbapplikation består av en eller flera Site Collections
Varje Site Collections består av en eller flera Siter
Varje Site består av en eller flera subsiter
Varje Subsite består av en eller flera listor
Varje Lista består av en eller flera Artiklar, filer eller bilder

No comments: