Thursday, November 29, 2007

Unified Logging Service (ULS)

Unified Logging Service (ULS)

Unified Logging services är en lösning för MOSS 2007 som gör det möjligt för administratörer att granska loggarna från adminverktyget. Så här installera du det i SharePoint:

1. Ladda ner filen LogViewer.wsp (Log Viewer Feature) från Codeplex

2. Rulla ut filen med hjälp av stsadm
stsadm -o addsolution -filename "SÖKVÄG\logviewer.wsp"

3. Starta SharePoint 3.0 Central Administration, gå till fliken Operations, välj Solution Management. Då kommer du att kunna se din lösning. Rulla ut lösningen. När lösningen är utrullad kommer du att kunna se alla dina loggar under Operations, Utilities, View Unified Logging Service.
Det är bara att installera och njuta!

No comments: