Sunday, November 18, 2007

WSS 3.0 i Windows Server 2008

Microsoft har i Windows Server 2008 RC0 valt att ha WSS 3.0 inbakat i operativsystemet, som en roll vilken administratörer kan välja att installera. Detta kommer att försvinna i RC1 av Windows Server 2008. WSS 3.0 kommer att vara tillgängligt för nerladdning via Microsofts hemsida och fortsätta att vara kostnadsfritt. samma CALS (Client Access Licens) som används för Windows kan användas för WSS.

Första anledningen till borttagningen är att Microsoft vill särskilja på Operativsystemet och WSS. En annan anledning är att MOSS 2007 går ej att installera direkt på en Windows Server 2008 utan att först WSS 3.0 installeras. Väljer man att installera WSS 3.0 i vanligt läge, så installeras Windows Interna Databas, vilket är en SQL Express 2005. Detta innebär att även när vi sedan lägger på MOSS 2007, är vi fortfarande tvungna att fortsätta använda den databasen. SQL Express 2005 är känd för sin databasbegränsning på 4 GB och ungefär 30 samtida användare.

Microsoft rekommendation till sina kunder är att avvakta med att installera WSS 3.0 på RC1, och invänta på RTM:en istället. I dagsläget går det ej att installera MOSS 2007 utan att först ha installerat WSS 3.0, men med SP1 inbakat i MOSS 2007 (slipstream), kommer det att fungera.
Styrkan med Windows Server 2008 som plattform för WSS 3.0 eller MOSS 2007
• Ökad säkerhet med Windows brandvägg, SCW 2.0 och URL Scan
• Ökad prestanda med 64 bitars stöd (Windows 2008 är sista operativsystem med 32 bitars stöd)
• IIS 7.0 (enklare och säkrare hantering av webbfarmen och bättre isolering av applikationer)
• Windows PowerShell för bättre hantering och automatisering av skript för underhåll av WSS
• Windows Remote Shell (WinRS)
• MMC 3.0 och Task Scheduler 2.0
• Optimerad TCP/IP stack (automatisk anpassning av TCP Windows Size, snabbare kommunikation över WAN länkar, reducerad paketförluster)
Nyheterna i WSS 3.0 SP1 och MOSS 2007 SP1
• AJAX Support (KB 941955)
• Remote Blob Storage API in WSS (KB 937901)
• Nya STSAdm kommandorader i WSS
Mergecontentdbs – (KB 939035)
Rename Host Named Site Collections (KB 939535)
• Mer än 60 Hotfixar och patchar (för både WSS och MOSS)

Att uppgradera från RC0 till RC1 eller RTM
• Ta en säkerhetskopia på alla dina databaser
• Avinstallera WSS 3.0 från din server
(Erfarenhetsmässigt föreslår jag att du avinstallera WSS 3.0, Windows Interna Databas, .Net framework 3.0, Windows Process Activation Service och IIS:en. Detta eftersom avinstallation av WSS 3.0 lämnar efter sig vissa register värden.)
• Uppgradera till Windows server 2008 RC1
• Installera sedan WSS 3.0 SP1
• Återläs det data som du har tagit en säkerhetskopia på

Mina rekommendationer inför installation/ominstallation av WSS 3.0 på Windows RC0

• Installera en riktig SQL 2005 Standard eller Enterprise version, eller använd dig av en befintlig databas
• Välj avancerad installation och lägg dina databaser på den SQL server som du installerat ovan eller en befintlig databas
• Om du har planer på att installera MOSS 2007, gör detta innan du ens skapat några Siter.
• Vid ominstallation av WSS 3.0 backa upp alla dina databaser, installationsprogrammet varnar inte för något.
• Döp om 12 hives, sökvägen är:
%Program Files%\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12
Tyvärr rensar inte programmet denna sökväg.

No comments: